THÔNG BÁO Kết quả điểm kiểm tra sát hạch (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa năm 2020

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-SNV, ngày 16/10/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người làm việc năm 2020 thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-LHHN, ngày 27/10/2020 của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa năm 2020;

Trên cơ sở kết quả kiểm tra sát hạch (phỏng vấn) ngày 08/12/2020 của Ban kiểm tra sát hạch, Hội đồng xét tuyển viên chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa năm 2020 thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch (phỏng vấn) như sau:

  1. Số ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn: 01.
  2. Kết quả điểm kiểm tra sát hạch:
STT Họ và tên Năm sinh Điểm số Điểm chữ
1 Hoàng Đức Tiến 1992 90 Chín mươi

Kết quả điểm kiểm tra sát hạch (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa năm 2020 được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Liên hiệp; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp.

Trên đây là Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa năm 2020. Hội đồng xét tuyển thông báo để các đơn vị và ứng viên dự tuyển biết./.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *